AskMaps

  Mapy m?st

en english cz cesky
de deutsch sk slovensky
fr français pl polski
esp espańol port portugues

Chystáte se navštívit n?jaké cizí m?sto? Rádi bychom vám nabídli mapu, kterou budete moci využít p?i procházce po tomto m?st?, hotel, ve kterém budete moci p?espat i další služby, které byste zde mohli pot?ebovat. Prost? jen vyhledejte m?sto, které pot?ebujete. Nabízíme vám množství vlastních map i odkaz? na ty nejlepší mapy na internetu.

World
  Vlastnosti našich map
Jak získat tišt?nou mapu
Seznam nabízených map A-M
Seznam nabízených map N-Z
Inzerce na tišt?ných mapách
O projektu AskMaps
Hledání mapy m?sta
  
Pamatuj si AskMaps - Užite?né odkazy
Jak rychle získat svou mapu
 
1) Vyhledejte mapu, nap?íklad zde
2) Stiskn?te tla?ítko Tisk
3) Potvr?te tisk. Stejn? m?žete vytisknout i rejst?ík ulic.
4) Pro vylepšení mapy m?žete její 4 ?ásti snadno slepit (páskou, lepidlem) nebo spojit sešíva?kou

A nezapome?te se u nás zastavit pro další mapy!
 Nejnov?jší mapy
 Poslední update: 2/2013

 Víde? (Rak)
 Praha (?R)
 New York (USA)
 Londýn (VB)

 Nejžádan?jší mapy
 
 Londýn (VB)
 Praha (?R)
3D images

Dlouhodobá předpověď počasí pro ČR

Nová kniha ZDARMA online
T?i hlavní d?vody pro AskMaps
 
1) Mapy na AskMaps jsou vytvo?eny speciáln? pro po?íta?ový tisk.
2) Sta?í stisknout jediné tla?ítko a celý tisk prob?hne automaticky.
3) Nabízíme vám ?adu odkaz? na další mapy m?st.

Tato stránka je sou?ástí projektu AskMaps, v jehož rámci vznikají mapy velkých sv?tových m?st. Ty pokrývají d?ležité ?ásti t?chto m?st, d?ležité památky, ?asto i m?stskou dopravu, ubytování, restaurace apod. AskMaps jsou stále rozši?ovány o další nové mapy. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste se sem vrátit pozd?ji. Naposledy jsme p?idávali a updatovali mapy v termínu: 2/2013 .

© AskMaps 2001-2015
Publisher: Bispiral, s.r.o. | Privacy policy and website rules